Οι Συνεργάτες μας

World Evangelical Alliance


World Evangelical Alliance
Headquarters Office:

74 Trinity Place, Suite 1400
New York, NY 10006-2122 U.S.A
Tel: +[1] 212-233-3046
Fax: +[1] 646-957-9218
Website: Click Here

European Evangelical Alliance


European Evangelical Alliance
Hoofdstraat 51a
3971 KB Driebergen
The Netherlands
E-mail: officem@europeanea.gro.org, officeGA2011m@europeanea.gro.org
Skype: eea_office
Tel: +31 (0)343 513 693
Fax: +31 (0)343 531 488
Website: Click Here

Linking Global Voices


Linking Global Voices
Website: Click Here